CERTYFIKATYRada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Przewodnicząca:   Pani Liliana Kozina

Z-ca:                      Pani Marlena Tymińska

Skarbnik:               Pani Izabela Śmietana

Sekretarz:              Pani Ewelina Sowa