CERTYFIKATYSzkolny kalendarz 

KALENDARZ PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2018/2019

3.09.2018r. – rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

23.12.2018 – 31.01.2019r. – zimowa przerwa świąteczna

28.01. – 10.02.2019r. – ferie zimowe

18.04. – 23.04.2019r. – wiosenna przerwa świąteczna

15.16.17. 04. 2019r.- egzamin ósmoklasisty

21.06.2018r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

22.06. – 31.08.2019r. – ferie letnie

DNI USTAWOWO WOLNE OD PRACY

1 listopada 2018 r. ( czwartek) – Wszystkich Świętych

11 listopada 2018 r. (niedziela) – Narodowe Święto Niepodległości 

25–26 grudnia 2018 r. (wtorek - środa)– Boże Narodzenie 

1 stycznia 2019 r.(wtorek)– Nowy Rok 

6 stycznia 2019r. (niedziela) – Trzech Króli 

22 kwietnia 2019 r. –Poniedziałek Wielkanocny 

1 maja 2019 r.( środa)–Święto Pracy

3 maja 2019 r.(piątek)– Święto Konstytucji Trzeciego Maja

20 czerwca 2019r.(czwartek) –Boże Ciało 

 

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH

2 listopada 2018r. (piątek)

2 maja 2018r.(czwartek)

15.04 -17.04. 2019r.– egzamin ósmoklasisty

czerwiec 2019r. – rajd rowerowy -  dzień będzie ustalony i podany do wiadomości w II okresie

19.06.2018r. (środa) 
HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

 

TERMIN

 

 

TEMATYKA

 

11 września 2018r.(wtorek) 
godz. 17.00 – spotkania z wychowawcami

godz. 17.45 – spotkanie przedstawicieli klasowych Rad Rodziców

 

Wybór klasowych Rad Rodziców

Zapoznanie z WSO, PSO, procedurami wypożyczania podręczników, sprawy wychowawcze i organizacyjne, ubezpieczenia

 

 

16 października 2018r.(wtorek)

IV-VII – 17.00 – 17.30

0-III  17.30 – 18.00

 

 

Informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów

 

11 grudnia 2018r. (wtorek)

IV-VII – 17.00 – 17.30

0-III  17.30 – 18.00

 

 

Informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów

 

 

22 stycznia 2019r.(wtorek)

17.00 – spotkanie z dyrektorem szkoły

17.15 – spotkania z wychowawcami klas

 

Zapoznanie z klasyfikacją okresową, podsumowanie pracy w I okr.

 

 

19 marca 2019r. (wtorek)

IV-VII – 17.00 – 17.30

0-III  17.30 – 18.00

 

 

Informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów

 

 

28 maja 2019r. (wtorek)

16.30 zebranie ogólne

17.00 spotkania w klasach

 

 

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, podsumowanie pracy w II okresie

 

 

 

* mogą też odbyć się spotkania rodziców w zależności od potrzeb