CERTYFIKATYJesteśmy zdrowi, jesteśmy bezpieczni

Poprowadziła je przedstawicielka SANEPID-u - p. Adrianna Kalin. Na podstawie prezentacji multimedialnej i doświadczeń dzieci nasi najmłodsi wychowankowie poznali, a nieco starsi przypomnieli sobie, czym jest zdrowe odżywianie, jakie są jego zasady, jakie produkty są wartościowe, a jakich powinno się unikać w codziennej diecie.

Prowadząca zajęcia szczególną uwagę zwracała na: produkty zawierające witaminy, minerały (np. wapń, tak potrzebny do budulca młodych kości), węglowodany, tłuszcze, proporcje między nimi w codziennym spożyciu, a także na kalorie zawarte w przygotowywanych i spożywanych posiłkach. Tłumaczyła to na podstawie różnorodnych produktów oraz umieszczonych na nich etykiet, uczyła dzieci ich interpretacji. W ten sposób wszyscy mogli poznać korzyści płynące z właściwych nawyków żywieniowych dla ich rozwoju i zdrowia oraz konsekwencje spożywania niezdrowych produktów.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła aktywność jego uczestników. Zdobyte wiadomości i umiejętności z pewnością przyczynią się do podniesienia świadomości naszych najmłodszych uczniów na temat zdrowego odżywiania.

                                                            Terroryści nam nie straszni

Z kolei realizując zadania programu „Bezpieczny Dolnoślązak”, a w tym działania ujęte w szkolnym projekcie edukacyjnym Każdy koniecznie chce czuć się bezpiecznie, dnia 01.12.2016 r. funkcjonariusze policji z posterunku w Marcinowicach: p. aspirant Piotr Król oraz p. aspirantka Wioleta Bobowska przeprowadzili zajęcia w klasach I –III na temat bezpiecznego zachowania się w szkole, domu i na ulicy, Zapoznali też uczniów z zadaniami policjantów. Jednak zasadniczą kwestią spotkania były zasady zachowania się w przypadku ataku terrorystycznego. Zasady te poznawali również uczniowie klas IV-VI. W tych oddziałach większą uwagę poświęcono zachowaniom podczas takiego ataku, zagrożeniom wynikającym   z niezastosowania się do gróźb terrorystów. Starszym uczestnikom zajęć przedstawiono także przykładowe filmy i plansze, które miały na celu uświadomienie im różnych sytuacji, w jakich mogą się znaleźć oraz nauczenie ich właściwego postępowania w przypadku takich zdarzeń.

Wszyscy uczniowie byli bardzo zainteresowani przeprowadzonymi zajęciami. Aktywnie brali w nich udział, zadawali pytania, chcąc w ten sposób poszerzyć własną wiedzę na poruszane tematy. 

data dodania: 2016-12-12