CERTYFIKATYUczniowie III klasy pożegnali pierwszy etap edukacji