CERTYFIKATYAktualności

 • Grzybowe „laboratorium” w klasie II

  W klasie II kontynuowana jest innowacja pedagogiczna, która w b. r. szk. przebiega pt.Oto ja – naukowe rozważania drugoklasisty. W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie rozwiązują różnorodne problemy, pogłębiają swoją wiedzę, jaką zdobyli podczas zajęć lekcyjnych i rozwijają swoje zainteresowania zagadnieniami, które zaciekawiły ich
  w szczególny sposób.

              W pierwszych tygodniach października, z racji okresu grzybobrania, drugoklasiści uczestniczyli w zajęciach prowadzonych metodą laboratoryjną z wykorzystaniem m.in.: lup, mikroskopów, naturalnych okazów grzybów i ich hodowli (hodowla pleśni). Poznawali pojęcia: grzyby kapeluszowe i bezkapeluszowe, jadalne i niejadalne/trujące, blaszkowe i bezblaszkowe, grzyby chorobotwórcze, grzyby pleśniowe. Zastanawiali się np. nad tym: Czy każdy grzyb nosi kapelusz i czy są grzyby ścienne?, Czy grzyby pleśniowe zawsze są szkodliwe dla zdrowia? Zdobywali wiedzę nt.: W jaki sposób wykorzystuje się grzyby pleśniowe w przemyśle spożywczymdo produkcji serów i różnych gatunków wyrobów mięsnych?

              Dzieci w aktywny sposób tworzyły mapy pojęciowe, dokonywały obserwacji, odczytywały informacje z różnych źródeł: internetowych, książkowych, w tym z atlasów grzybów. Swoją wiedzę utrwalały na zajęciach z edukacji plastycznej, lepiąc grzyby z plasteliny; z edukacji zdrowotnej, poznając skutki nieznajomości grzybów i zaniedbywania higieny osobistej; z edukacji matematycznej, rozważając problem, jak zmierzyć obwód kapelusza grzyba. 

  data dodania: 2019-10-12

 • Przygotowujemy się do bicia rekordu z resuscytacji

              Od początku października nasze nauczycielki, Panie: Ewa Kryger i Beata Moskal – koordynatorki Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”, w którym bierze udział nasza szkoła, prowadzą zajęcia, mające na celu przygotowanie naszych uczniów do pobicia rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy. Akcja ta pod patronatem WOŚP ma odbyć się w dniu 17 października.

              Nauczycielki przypominają dzieciom m.in. zasady przeprowadzania resuscytacji, układania poszkodowanego w pozycji tzw. bezpiecznej, zgłaszania zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu osoby poszkodowanej. 

  Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” dotarł już do wszystkich szkół podstawowych w Polsce. Dzięki niemu wszystkie dzieci mają szansę uczyć się udzielania pierwszej pomocy. Jest to absolutny rekord świata, gdyż Polska jest pierwszym krajem na świecie, w którym wprowadzono na tak ogromną skalę naukę podstawowych czynności ratujących życie do szkół podstawowych. 

  data dodania: 2019-10-12

 • IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

  4 października nasza szkoła kolejny raz przystąpiła do akcji „Dzieci sprawdzają, czy dorośli tabliczkę mnożenia znają”. W tym dniu, „Tabliczkowa wiedza” weryfikowana była w niecodzienny sposób – podczas krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia. Egzaminatorami byli sami uczniowie. Tworzyli oni specjalne Komisje oraz Patrole Egzaminacyjne. Zaopatrzeni w losy przepytywali starszych kolegów oraz dorosłych w szkole, na wiosce oraz w Urzędzie Gminy. Opiekunami egzaminatorów w Gminie była pani Ewa Kryger, natomiast na terenie Strzelec pani Joanna Radzikowska. Uczniowie klasy VII, pod kierunkiem pani Joanny Zawady przeprowadzili egzamin wśród uczniów oraz pracowników szkoły. Wojtek Żydek zrobił z balonów zwierzątka z napisem jednego działania z tabliczki mnożenia, które zostały przekazane uczniom klasy II i III w celu opanowania jednego działania w tym dniu. Wszyscy dobrze bawili się matematyką.

  data dodania: 2019-10-09

 • Konkurs na najpiękniejszy Strój Jesienny

  Serdecznie zapraszamy

  Dzieci wraz z Rodzicami

  do udziału w konkursie

  na najpiękniejszy

  "Strój Jesienny"

   

  Cele konkursu:

  • Zachęcenie rodziców do kreatywnego spędzania czasu wolnego z własnym dzieckiem,
  • Nauka poprzez zabawę, wykorzystanie wyobraźni i oryginalnych pomysłów małych twórców,
  • Wykorzystywanie darów jesieni do stworzenia oryginalnego jesiennego przebrania

  Regulamin konkursu:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.,
  2. Kryterium oceny: oryginalność, pomysłowość, samodzielność wykonania, wykorzystanie darów jesieni w pracy, walory artystyczne.
  3. Laureaci otrzymają dyplomy i upominki

   

  Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu konkursu- 16.10.2019r. podczas zajęć przedszkolnych

  data dodania: 2019-10-07

 • Szybki światłowodowy Internet w strzeleckiej szkole

  W Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego zakończył się pierwszy etap prac pod budowę nowoczesnej telekomunikacyjnej linii światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” finansowanego
  ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

  Nowecyfrowe technologie wkraczają w nasze życie,  pozwalającna lepszą komunikację ze światem zewnętrznym, umożliwiając nam korzystanie z nowych cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych. Program„PolskaCyfrowa” otwiera nowe perspektywy rozwoju kompetencji cyfrowych wśród uczniów szkoły w Strzelcach. Szybki Internet dostępny był dotychczas jedynie w dużych aglomeracjach miejskich z uwagi na niską opłacalność inwestowania operatorów w tereny słabo zaludnione. Budowa sieci światłowodowej jest podstawą do odbioruszerokopasmowego Internetu o symetrycznej przepustowości 100/100 Mb/s, który zapewni nam Państwowy Instytut BadawczyNASK dzięki finansowaniu przez program publicznej sieci telekomunikacyjnej Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE).Dodatkowo oprócz bezpłatnego superszybkiego Internetu szkoła będzie miała zapewnione wielopoziomowe usługi bezpieczeństwa sieci stacjonarnych i sieci bezprzewodowej funkcjonującej w placówce. Oznacza to, że zasadnicze funkcjonalności usług bezpieczeństwa będą realizowane w centralnych węzłach sieci OSE. Ponadto szkole udostępnione zostanie oprogramowanie pozwalające na monitorowanie zachowań użytkowników w sieci, a dzięki zastosowaniu innowacyjnych algorytmów wykorzystywanych przez wspomniane aplikacje, nauczyciele będą mogli otrzymywać powiadomienia o wszelakiego rodzaju aktywnościach ucznia niosących ze sobą niebezpieczeństwo.

  data dodania: 2019-10-02

 • Wybory do Samorządu Uczniowskiego

  W poniedziałek, 30 września, w naszej szkole odbyły się wybory uzupełniające do Rady Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie klas I-VIII mogli zagłosować na jednego z jedenastu zgłoszonych kandydatów, którzy wcześniej podzielili się swoimi pomysłami na szkolne życie wszystkich uczniów. Zorganizowano lokal wyborczy z prawdziwą urną, komisją wyborczą i kartami do głosowania, a frekwencja wyniosła 100 % ( wszyscy uczniowie obecni w tym dniu). W wyniku wyborów do Rady SU dołączyli:

  • Szymon Manijak   klasa VI
  • Klaudia Woźna     klasa Vb
  • Paweł Downar      klasa IV

  Zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

  data dodania: 2019-10-02

 • Włącz się w języki –bądź online

  We wrześniu 2019 r. w naszej szkole realizowaliśmy projekt edukacyjny „Włącz się w języki – bądź online!”. Celem tej inicjatywy było ukazanie różnorodności językowo-kulturowej naszego kontynentu oraz wspieranie nauki języków obcych. Adresatami tego przedsięwzięcia byli uczniowie naszej szkoły. Każda klasa realizowała zadania wynikające
  z projektu, tym samym przygotowywała się do szkolnych obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych, które miały miejsce 26 września. Wówczas, w holu szkoły, odbyła się wystawa materiałów wypracowanych przez wszystkie klasy, połączona z prezentacją zadania konkursowego oraz pokazem talentów dziecięcych.  W tym roku jury nagrodziło klasę III wraz z wychowawczynią p. Beatą Moskal. Klasa III zachwyciła oryginalną i pomysłową formą ukazania Holandii, wykonując piękne wiatraki pośród kolorowych tulipanów.

  Ponadto, w tym dniu, uczniowie, jak i nauczyciele, mieli możliwość zaprezentowania i promowania umiejętności i talentów językowych, porozumiewając się w językach europejskich na przerwach, jak i podczas lekcji, a także poszerzenia i sprawdzenia swej wiedzy z zakresu edukacji europejskiej.

  data dodania: 2019-10-02

 • W świecie cyfryzacji - warsztaty z programowania

  W piątek, 27 września,  uczniowie klasy czwartej i piątej Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach wzięli udział w warsztatach  dotyczących programowania. Zajęcia przeprowadzone zostały przez profesjonalnych programistów.   Dzieci  same mogły programować roboty i  rozwiązywać łamigłówki cyfrowe.  Nasi podopieczni przekonali się, że programowanie to kompetencja przyszłości i świetna zabawa.

  Zajęcia były dla uczniów dużym urozmaiceniem i atrakcją,  rozwijały umiejętności logicznego myślenia, intuicję i wyobraźnię. Całość przedsięwzięcia odbywała się pod czujnym okiem przedstawicieli  Ministerstwa Cyfryzacji, którzy również zawitali w murach naszej szkoły.

  Warsztaty  zostały ufundowane w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechnienia korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK.

  data dodania: 2019-09-29

 • Dni dobrego wychowania/zachowania w kl. II

  Dzień 27 września, w kl. II był Dniem prawdy. Drugoklasiści witali wszystkich, zamiast tradycyjnego „dzień dobry”, okrzykiem „Mów prawdę!”. Na zajęciach dyskutowali i zastanawiali się nad problemem: Uczciwie i sprawiedliwie, czyli czym może grozić plotka i kłamstwo.

  Do obchodów tego dnia dzieci przygotowywały się przez miesiąc wspólnie z wychowawczynią na lekcjach i ze swoimi rodzicami, którzy pomagali im wykonać emblematy, obrazki i napisać hasła promujące prawdomówność lub ostrzegające o konsekwencjach kłamstwa/plotki. Podczas zajęć przeplatanych różnymi zabawami integracyjnymi, każdy miał sposobność wypowiedzenia się na temat swoich prac wykonanych w domu. Nagrodą za podjęcie się w/w zadań dodatkowych była śniadaniowa niespodzianka od rodziców – wesołe kanapki z czymś, co symbolizowało prawdziwość uczuć rodzica do jego dziecka. Pomysłowość mam i tatusiów była ogromna, a niespodzianki wywoływały zdziwienie, radość i gromki śmiech dzieciaków.

  Piątkowy Dzień prawdy był pierwszym takim dniem, realizującym zadania i działania z klasowego projektu wychowawczego, który opracowała dla swoich uczniów i wdrożyła w b. r. szk. wychowawczyni kl. II – p. Joanna Kubicka. Projekt ten, skierowany do wszystkich drugoklasistów,jest ściśle skorelowany z zadaniami oraz działaniami ujętymi w „Klasowym planie pracy wychowawczo-profilaktycznej” opracowanym na podstawie „Szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego”, oraz z treściami podstawy programowej (głównie z edukacji społecznej i zdrowotnej).

  Wykonanie projektu polegać będzie na organizacji raz w miesiącu tzw. Dnia dobrego wychowania/zachowania, w przygotowaniu którego aktywny udział będą mieli przede wszystkim rodzice uczniów (i inni  chętni członkowie ich rodzin), a także ich młodsi oraz starsi koledzy ze szkoły. Planuje się, żeby niektóre dni przeprowadzone były w formie warsztatowej z udziałem w/w podmiotów. Celem głównych tego przedsięwzięcia jest uaktywnienie uczniów i ich rodziców w procesie wychowawczym i podniesienie jego efektów.

  Wychowawczyni kl. II serdecznie dziękuje wszystkim rodzicom za przygotowanie dzieci do obchodów Klasowego dnia prawdy i niespodzianek dla nich, za zaangażowanie
  i gratuluje pomysłowości twórczo-kulinarnej.

  data dodania: 2019-09-29

 • Europejski Tydzień Sportu

              Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.
              Po raz kolejny włączyliśmy się w obchody tego wydarzenia. W tym roku zorganizowany został bieg sztafetowy (27.09.19 r.) z udziałem uczniów zarówno klas młodszych, jak i starszych. Mimo, iż forma biegu była zabawą, zachęceniem do podejmowania  aktywności ruchowej  to uczestnicy biegu sztafetowego i kibice stanęli na wysokości zadania. Rywalizacja biegaczy oraz głośny doping pozwolił na udział w dobrej zabawie.  

  data dodania: 2019-09-29

Strona: 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677