CERTYFIKATYAktualności

 • Realizacja programu “Bieg po zdrowie”

  W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy 5 a wzięli udział w realizacji programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej. Miał on przekazać dzieciom wiedzę na temat zachowań prozdrowotnych oraz kształtować odpowiednie umiejętności i postawy związane z tym obszarem. Istotnym celem było zwiększenie świadomości uczniów w kontekście szkodliwości palenia papierosów/e-papierosów.

  W trakcie zajęć dzieci uczestniczyły w pogadankach, tworzyły plakaty i odgrywały scenki promujące zdrowy tryb życia.  Zajęcia w klasie prowadzone były przy współpracy wychowawcy Pani Barbary Kielar, pedagoga szkolnego Pani Ewy Kryger oraz trenera ds. uzależnień Pana Michała Krzosy. Całość została objęta patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

  data dodania: 2020-05-25

 • Zdalny Talent Show

              Każdego roku, w pierwszy dzień wiosny organizowana jest w naszej szkole Gala Talentów. W tym roku szkolnym, ze względu na zawieszenie zajęć, impreza nie odbyła się 
  w marcu. Jednak z inicjatywy uczennicy kl. II – Julii Fik i w jej imieniu pragnę zaprosić wszystkie chętne dzieci, uczniów klas młodszych i młodzież do prezentacji swoich umiejętności, uzdolnień, zainteresowań.

              Tegoroczna Gala Talentów przebiegnie pod hasłem Zdalny Talent Showw trzech kategoriach wiekowych:

  - dzieci przedszkolne i kl. I;

  - uczniowie kl. II – IV;

  - młodzież kl. V-VIII

  oraz w kilku blokach tematycznych:

  - muzycznym (prezentacje piosenek, tańców – mile widziane występy z rodzicami);

  - plastyczno – technicznym (prezentacja wytworów);

  - recytatorskim;

  - sportowym (formy uprawiania sportu i rekreacji, sukcesy sportowe, oryginalne pomysły na aktywne spędzanie czasu wolnego podczas kwarantanny);

  - innym (zainteresowania/prezentacje wg własnych pomysłów).

  Każdy chętny uczestnik powinien do dnia 1 czerwca przesłać drogą mailową na adres: kubicka_joanna@o2.pl filmik lub zdjęcia, na których zaprezentuje SIEBIE i swoje zainteresowania/uzdolnienia (same wytwory, bez wizerunku autora nie będą oceniane). Jury w każdej kategorii wiekowej i tematycznej przyzna nagrody, wyróżnienia.

  Zapraszamy do udziału. Pochwalcie się sobą.

  Julia Fik i Joanna Kubicka

  data dodania: 2020-05-20

 • ,,,żeby chociaż trochę było, jak w klasie

              Wciąż trwa nauczanie zdalne. Szkołą stała się wirtualna przestrzeń, a przytulną salą lekcyjną platforma edukacyjna lub inna forma komunikacji wizualnej ucznia z nauczycielem.

  W tej nowej rzeczywistości wszyscy jednak tęsknimy za szkolnymi murami, tablicą, dzwonkiem, za własnym miejscem w ławce/za biurkiem.

  Dlatego, żeby było chociaż trochę tak, jak w klasie sprzed kilku tygodni, nauczyciele starają się realizować wszystkie dotychczasowe formy nauczania. Tak jest np. w klasie II,
  w której od zeszłego roku szkolnego wdrożona została i nadal prowadzona jest innowacja „Oto ja – naukowe rozważania drugoklasisty”. W ramach tego przedsięwzięcia dzieci starają się poznawać otaczający świat nowymi, bardziej atrakcyjnymi metodami i za ich pomocą samodzielnie rozwiązywać różnorodne problemy, dociekać, poszukiwać, odkrywać
  i rozumieć to, co się wokół nich dzieje.

  Przez ostatnie dwa tygodnie drugoklasiści zastanawiali się m.in. nad znaczeniem wody: Czy służy ona tylko do picia i dla ochłody, i czy kierowca może być sternikiem?Na jednym z zajęć robili doświadczenia, badając zjawisko wyporności wody i przeprowadzali eksperyment ukazujący, skutki zanieczyszczenia oceanównp. ropą naftową. Wykonywali też prace plastyczno-techniczne nawiązujące do tematu. Jak się przy tym bawili w prawdziwych naukowców,budowniczych łodzi i twórców sztuki można zobaczyć w naszej galerii

  data dodania: 2020-05-19

 • Procedury i zgody dotyczące organizacji zajęć w szkole

  Szanowni Państwo,

   od dnia 25 maja do 7 czerwca możliwa jest w szkole organizacja:

   - zajęć opiekuńczych w oddziałach przedszkolnychprocedury, załącznik nr 1,

   - zajęć opiekuńczo – wychowawczych lub opiekuńczo – wychowawczych z elementami dydaktyki 

  w kl. I – III procedury, załącznik nr 1,

   - zajęć rewalidacyjnych procedury, załącznik nr 1, harmonogram,

   - konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania 

  z biblioteki szkolnej dla kl. VIII, a od 1 czerwca do 7 czerwca także dla pozostałych uczniów procedury, załącznik nr 1, harmonogram konsultacji i biblioteki.

  W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci odpowiednio do oddziałów przedszkolnych, na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w kl. I – III, na zajęcia rewalidacyjne oraz niekorzystaniu z konsultacji i biblioteki. Nadal, do dnia 7 czerwca 2020 r. zapewnia się realizację wszystkich zajęć dla wszystkich przedszkolaków i uczniów, w tym także konsultacji, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. O chęci zgłoszenia dziecka na którąkolwiek z form, należy poinformować dyrektora szkoły bezpośrednio pod numerem telefonu 74 850 44  20 lub za pośrednictwem wychowawcy klasy najpóźniej do 19.05.2020r.(wtorek) do godz. 15.00.

  Jak informuje MEN, dalsze uruchomienie szkół i placówek oświatowych będzie uzależnione od sytuacji epidemicznej i wytycznych Ministra Zdrowia oraz GIS.

  Z wyrazami szacunku Joanna Mazanka

  data dodania: 2020-05-17

 • Pamiętamy o 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II

  W poniedziałek, 18 maja obchodzimy 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II. Z tej okazji w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny pt. „PREZENT DLA JANA PAWŁA II”. Celem tego przedsięwzięcia było upamiętnienie i wspólne świętowanie tego wydarzenia oraz rozwijanie zdolności twórczych i kreatywności uczniów. Uczestnicy tej akcji mieli za zadanie przedstawić postać Ojca świętego w różnych aspektach jego życia lub wykonać dla niego podarunek.

  Rok 2020 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Jana Pawła II. Z powodu zagrożenia epidemicznego, większość jubileuszowych wydarzeń będzie miała miejsce w przestrzeni on-line. Podobnie i u nas w szkole. Prace powstawały w domowych warunkach by następnie zaistnieć we wspólnej, wirtualnej galerii. Ważnym jest, abyśmy w tym dniu pamiętali o wspaniałym Polaku – Papieżu, a także  bliżej poznali sylwetkę i nauczanie Apostoła Naszych Czasów.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom zaangażowanym w to dzieło, gratulujemy im umiejętności plastycznych. Zainteresowanych wystawą prac zapraszamy do naszej GALERII.

  data dodania: 2020-05-16

 • Zmiana dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  W związku z przesunięciem terminu egzaminów ósmoklasisty dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na egzamin w kwietniu zostały uchylone i  ustalone  na 16-18.06.2020 r. Rezygnuje się również z dodatkowego dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w czerwcu, w którym miał odbyć się rajd rowerowy. Pozostałe dni wolne nie zmieniają się.

  data dodania: 2020-05-15

 • Zawieszenie zajęć oddziałów przedszkolnych

  Informujemy, że na podstawie Zarządzenia dyrektora szkoły oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Strzelcach do dnia 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.W okresie czasowego zawieszenia zajęć, zadania oddziałów przedszkolnych będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. O kolejnych decyzjach związanych z funkcjonowaniem placówek na terenie Gminy Marcinowice będziemy informowani na bieżąco na stronie Urzędu Gminy

  data dodania: 2020-05-15

 • Witaj maj, piękny maj!

  majowe_swieto

  Gdyby było jak zwykle pewnie spotkalibyśmy się na uroczystym apelu – odświętne stroje, trzymane w ręku biało-czerwone flagi, szerokie uśmiechy na twarzach uwiecznilibyśmy na zdjęciach, a patriotyczne wiersze i pieśni rozbrzmiałyby w sali gimnastycznej. Ale tym razem nie jest jak zwykle – jest wyjątkowo! W zaciszach swoich domów, ze swoimi rodzinami z dumą prezentujemy polskie barwy, tworzymy patriotyczne prace plastyczne, wspominamy pierwszą w Europie konstytucję - Konstytucję 3 Maja. I mimo, że osobno, to jednak razem – mamy serce dla Polski i Polskę w sercu!

  Radosnego świętowania życzy cała społeczność

   Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach.

  data dodania: 2020-04-30

 • Komunikat w sprawie powrotu dzieci do przedszkola i oddziałów przedszkolnych

  Wójt Gminy Marcinowice informuje, że otwarcie Publicznego Przedszkola   w Marcinowicach oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Marcinowicach i Strzelcach planuje się od dnia 18 maja br. Termin ten może ulec zmianie ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną zarówno w kraju,   jak i w gminie.

   

  Otworzenie placówek dla dzieci to decyzja odpowiedzialna, szczególnie w czasie trwania epidemii i powinna być podejmowana po uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dlatego też dzieci będą mogły wrócić do placówek po spełnieniu koniecznych warunków sanitarno-epidemiologicznych.

  Wójt Gminy Marcinowice wspólnie z dyrektorami, podjął niezbędne działania, które pozwolą na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przychodzącym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych aby nie narażać zdrowia i życia zarówno przedszkolaków jak ich rodzin oraz pracowników.

  Przypomina się, że w pierwszej kolejności z przedszkola i oddziałów przedszkolnych powinny korzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką    w domu oraz dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związan    z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

  O szczegółach rozwiązań Rodzice będą informowani przez dyrektorów placówek.

  data dodania: 2020-04-30

 • Nowy sprzęt komputerowy z projektu „Zdalna Szkoła”

  5 zestawów: laptop+ słuchawki + myszka bezprzewodowa odebrała dziś dyrektor szkoły z rąk Wójta Gminy Marcinowice w ramach projektu „Zdalna Szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Sprzęt ten posłuży uzupełnieniu braków w sprzęcie komputerowym naszych uczniów. Dyrektor szkoły jeszcze raz informuje, że istnieje możliwość użyczenia komputerów szkolnych do pracy zdalnej. Szczegóły pod numerem 74 850 44 20

  data dodania: 2020-04-28

Strona: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687