CERTYFIKATYAktualności

 • „DOBROCIŃSKIE PRZEŁAJE” JESIENNE BIEGI PRZEŁAJOWE STREFY VI

  Uczniowie z klas IV-VII reprezentowali  naszą szkołę i gminę  w dużej imprezie biegowej organizowanej przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Urząd Gminy Dzierżoniów oraz Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu. Dla czwartoklasistów to pierwszy udział w tego typu imprezie, jednak udało się im dobrze zaprezentować. Również starsi uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i walką, o zajęcie jak najwyższych lokat. Ostatni bieg, w kategorii chłopców rocznik 2004, zakończył się dla nas wspaniałym sukcesem. Patryk Hermaszewski z klasy VII zajął III miejsce. Gratulujemy Patrykowi. Pozostali uczestnicy biegów to: Szymon Manijak, Katarzyna Żmojdzian, Martyna Szydłowska, Wiktor Miszczuk,  Wojciech Żydek, Dominik Sowa, Norbert Łużny, Adam Giedrewicz, Hanna Zakrawacz, Jakub Nóżka,  Krystian Młocek, Jakub Zakrawacz.

  data dodania: 2017-09-18

 • Sprzątamy świat

              W tym roku ogólnoświatowa akcja „Sprzątanie świata” odbyła się pod hasłem Nie ma śmieci, są surowce. Udział w niej wzięli wszyscy uczniowie i nawet najmłodsze dzieci z naszej szkoły. Przedsięwzięcie to koordynowały Panie: Beata Moskal i Małgorzata Rasała.

  Klasy starsze zaopatrzone w worki i rękawiczki wyruszyły zbierać śmieci – surowce w najbliższym otoczeniu. Sprzątali więc park przy szkole, okolice przystanku i drogę główną wsi Strzelce. Po raz pierwszy w teren wybrali się czwartoklasiści.

  Uczniowie klas I-III i przedszkolaki wykonywali w swoich zespołach prace z gazet, z których w holu głównym powstała wystawa. Na lekcjach z edukacji przyrodniczej rozmawiali o tym czym jest ekologia, o tradycji powstania akcji „Sprzątanie świata”  oraz o tym, jak oni –najmłodsi członkowie społeczeństwa mogą dbać o czystość naszej planety.

  Uczniowie lubią tę akcję, chętnie biorą w niej udział i angażują się z zapałem w prace porządkowe. Świadczą o tym chociażby sterty zebranych przez nich śmieci. 

  data dodania: 2017-09-18

 • Nasz udział w akcji Narodowego Czytania

              Już od pięciu lat, co roku odbywa się akcja Narodowe Czytanie , której patronuje prezydent RP. Tegoroczną lekturą było „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.  

              Nasza szkoła w pierwszym tygodniu września również przyłączyła się do tego przedsięwzięcia. Na lekcjach języka polskiego uczniowie klas IV-VII pod kierunkiem Pań polonistek: p. Joanny Mazanki i p. Beaty Kamińskiej czytali fragmenty Wesela. Poznali też bliżej postać i twórczość autora książki – wybitnego polskiego pisarza i malarza portrecisty jednocześnie.

  data dodania: 2017-09-18

 • Witamy w nowym roku szkolnym 2017/2018

              W dniu 4 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny – wyjątkowy rok, bo w zwiększonym składzie. Murów naszej szkoły nie opuścili w czerwcu absolwenci, tj. uczniowie klasy szóstej, którzy obecnie są siódmoklasistami.

              Inauguracja nowego 2017/2018 roku rozpoczęła się Mszą św., po której cała społeczność szkolna wzięła udział w uroczystej akademii. Swoją obecnością zaszczycili ją przedstawiciele Urzędu Gminy Marcinowice: Wójt Pan Władysław Gołębiowski i Pani inspektor ds. oświaty Honorata Błońska oraz proboszcz parafii Strzelce – ks. Marcin Czchowski. Bardzo licznie przybyli też rodzice najmłodszych dzieci, tj. przedszkolaków i rodzice uczniów.

              Otwarcia nowego roku szkolnego dokonała Pani dyr Joanna Mazanka, która zapoznała zebranych z całym gronem pedagogicznym, w tym z nowymi nauczycielami i złożyła życzenia owocnej, pełnej radości i sukcesów pracy. Do życzeń Pani dyrektor dołączył się w swoim przemówieniu Pan Wójt.

              Po akademii wychowawcy klas spotkali się ze swoimi podopiecznymi i ich rodzicami, którym przekazali najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania naszej szkoły w nowym, zreformowanym systemie oświaty.

              Koniec wakacji wcale nie okazał się smutny. Uczniowie byli radośni, cieszyli się ze spotkania z wychowawcami, innymi nauczycielami, a przede wszystkim ze swoimi rówieśnikami. W doskonałych nastrojach wracali do domu, żegnając się wesołym: No to do jutra!   

  data dodania: 2017-09-05

 • Catering już od 11 września

  Informujemy, że od poniedziałku, tj. od dnia 11 września,  dzieci będą mogły jeść w szkole obiady. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły w celu dopełnienia formalności związanych z cateringiem. Stosowne dokumenty można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie w zakładce "Dokumenty do pobrania". Ciepłe posiłki dostarczane będą podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym przez firmę cateringową „Bono” Zbigniew Krzyżaniak ul. Fabryczna 1, 58-125 Pszenno tel. 693470974

  data dodania: 2017-09-04

 • Nowy rok szkolny - informacje organizacyjne

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  -  4.09. 2017r. poniedziałek

  - 7.30 msza św. w sali gimnastycznej

  - 8.00 / 8.15 inauguracja nowego roku szkolnego (bezpośrednio po mszy św.)

  - 8.30 spotkania z wychowawcami klas

  - rozwóz dzieci autobusami szkolnymi od 9.30 (godzina orientacyjna)

  Wypożyczanie podręczników i materiałów ćwiczeniowych

  Wypożyczenie podręczników dla uczniów kl. I – VII odbędzie się 4.09. w czasie spotkań
  z wychowawcami zgodnie z regulaminem znajdującym się na stronie internetowej szkoły
  w zakładce Dla Rodzica – dokumenty do pobrania (lewy dolny róg strony)*

  Catering

  W tym roku będzie możliwość korzystania przez uczniów z ciepłego posiłku. Firma cateringowa nie uległa zmianie. Cena obiadu dla dziecka wynosić będzie 6,50 zł, a tzw. dużego obiadu 7,50 zł. Istnieje także możliwość dofinansowania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach. Rodzice (prawni opiekunowie) zainteresowani cateringiem proszeni są o złożenie oświadczenia w sekretariacie szkoły (dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce Dla Rodzica – dokumenty do pobrania) oraz zgłoszenie dziecka telefonicznie bezpośrednio w firmie cateringowej (telefon dostępny
  na oświadczeniu). Informacji na temat dofinansowania posiłków udziela GOPS 
  w Marcinowicach.

  Religia/ etyka

  W szkole organizowane są zajęcia z religii i etyki dla dzieci, których Rodzice (prawni opiekunowie)  wyrażą taką wolę. Dziecko może brać udział w zajęciach religii i etyki
  lub w jednym z nich. Dzieci już zadeklarowane objęte są zajęciami w roku szk. 2017/2018 zgodnie z życzeniem Rodziców. Rodziców (prawnych opiekunów) dzieci przyjętych
  do szkoły/oddziałów przedszkolnych w tym roku lub tych, które od tego roku miałyby uczestniczyć w zajęciach prosimy o wypełnienie stosownych dokumentów dostępnych
  na stronie internetowej szkoły w zakładce Dla Rodzica – dokumenty do pobrania. Szczegółowych informacji w sprawie organizacji ww. zajęć udzielać będą wychowawcy.

  Świetlica szkolna

  W szkole funkcjonować będzie świetlica szkolna. Dla jej organizacji konieczne są wnioski Rodziców (prawnych opiekunów) o objęcie dziecka opieką dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce Dla Rodzica – dokumenty do pobrania. Ważne jest, aby trafiły one
  do sekretariatu szkoły jak najszybciej. Bardzo prosimy o dokładne wypełnienie wniosku
  we wszystkich miejscach dotyczących Państwa dziecka. Godziny pracy świetlicy popołudniowej zostaną ustalone po złożeniu wniosków przez Rodziców (prawnych opiekunów)  i ustaleniu organizacji dowozów uczniów z terenu Gminy.

  Wychowanie do życia w rodzinie

  Od tego roku szkolnego zajęcia wychowania do życia w rodzinie zorganizowane będą dla uczniów klas IV-VII. W I semestrze obejmą one uczniów klasy IV i V, w drugim semestrze klasy VI i VII. „Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach”. Szczegóły u wychowawców klas.

   

  *Wszystkie niezbędne druki, wnioski, oświadczenia, zgody zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce Dla Rodzica – dokumenty do pobrania, dostępne są także w sekretariacie szkoły, a dnia 4.09.  udostępniać je będą także wychowawcy klas.

  data dodania: 2017-08-29

 • Podręczniki do religii

  W roku szkolnym 2017/2018 podręczniki i ćwiczenia do  klas I – VII są bezpłatnie zapewnione uczniom przez szkołę. Do zakupu przez rodziców pozostają podręczniki i ćwiczenia do religii.

  ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DO RELIGII

  gr. przedszk. I

  religia 4-latki –  „Świat dziecka Bożego”

  religia 5-latki  –  „Spotkania dzieci Bożych"

  Jedność Kielce

   

  Jedność Kielce

  gr przedszk. II

  5-latki   "Spotkania dzieci Bożych" 

  6-latki  "Kocham dobrego Boga" 

  Jedność  Kielce

   

  Jedność Kielce

  Klasa I

  „Żyjemy w Bożym świecie” – podręcznik do nauki religii.

  Jedność Kielce

   

  Klasa II

   

  „ Idziemy do Jezusa”. Podręcznik do nauki religii. 

   

  Jedność Kielce

   

  Klasa III

  „Jezus jest z nami”- podręcznik

  Zeszyt ćwiczeń do kl. III

  Jedność Kielce

  Klasa IV

  Miejsca pełne BOGActw”

  Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej.

  Zeszyt ćwiczeń do klasy IV.

   Jedność Kielce

  Klasa V

  „Spotkania uBOGAcające”. Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej.
   Zeszyt ćwiczeń do klasy V.

  Jedność Kielce

  Klasa VI

  „Tajemnice BOGAtego życia” Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej. Zeszyt ćwiczeń do klasy VI.

   Jedność Kielce

  Klasa VII

  „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” –  podręcznik do klasy VII (byłej I gimnazjum)

  Jedność Kielce

   

  data dodania: 2017-08-04

 • WYPRAWKA DLA DZIECI KLASY II

  1 blok techniczny kolorowy duży (A 3)

  2 bloki rysunkowe małe białe

  1 blok rysunkowy mały kolorowy (zamiast papieru kolorowego, albo tylko papier kolorowy)

  1 blok techniczny biały mały

  1 arkusz brystolu w dowolnym kolorze

  Po 1 zeszycie w kratkę i cienką linię

  Kredki ołówkowe i świecowe Bambino

  Pióro kulkowe lub długopis (lepsze pióro, bo dziecko nim nie naciska zbyt mocno, pisze swobodniej)

  2 ołówki + gumka do mazania

  Linijka

  Patyczki do liczenia i liczydło

  Flamastry (najwyżej 6-8 kolorów, najtańsze)

  Klej biurowy w plastikowej tubce lub w sztyfcie

  Papier szary (1 arkusz)

  Plastelina

  Temperówka podwójna (z szerokim i wąskim otworem)

  1-2 teczki na prace i pomoce (papierowe lub plastikowe)

  Farby plakatowe + mały i duży pędzelek

  10 kopert listowych małych

  Strój gimnastyczny (biała koszulka, granatowe lub czarne krótkie spodenki. Mogą być spodnie dresowe lub getry w tych kolorach)

  Obuwie zmienne

  2 ręczniki papierowe

  1 kg cukru i herbata (najlepiej owocowa)

  Plastikowy kubeczek na herbatę (nie ceramiczny i nie szklany)

  data dodania: 2017-08-04

 • WYPRAWKA DLA DZIECI KLASY I

  1 blok techniczny kolorowy duży (A 3)

  2 bloki rysunkowe małe białe

  1 blok rysunkowy mały kolorowy (zamiast papieru kolorowego, albo tylko papier kolorowy)

  1 blok techniczny biały mały

  1 arkusz brystolu w dowolnym kolorze

  Po 1 zeszycie w kratkę i cienką linię

  Kredki ołówkowe i świecowe Bambino

  Pióro kulkowe lub długopis (lepsze pióro, bo dziecko nim nie naciska zbyt mocno, pisze swobodniej)

  2 ołówki + gumka do mazania

  Linijka

  Patyczki do liczenia i liczydło

  Flamastry (najwyżej 6-8 kolorów, najtańsze)

  Klej biurowy w plastikowej tubce lub w sztyfcie

  Papier szary (1 arkusz)

  Plastelina

  Temperówka podwójna (z szerokim i wąskim otworem)

  1-2 teczki na prace i pomoce (papierowe lub plastikowe)

  Farby plakatowe + mały i duży pędzelek

  10 kopert listowych małych

  Strój gimnastyczny (biała koszulka, granatowe lub czarne krótkie spodenki. Mogą być spodnie dresowe lub getry w tych kolorach)

  Obuwie zmienne

  2 ręczniki papierowe

  1 kg cukru i herbata (najlepiej owocowa)

  Plastikowy kubeczek na herbatę (nie ceramiczny i nie szklany)

  data dodania: 2017-08-04

 • Podręczniki dla grup przedszkolnych i wyprawki

  W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej w Strzelcach będą funkcjonowały dwa oddziały przedszkolne.

  I grupa przedszkolna (4 i 5 latki) – wychowawca p. A. Brysiak

  II grupa „0” (6 i 5 latki) – wychowawca p. M. Dworniczak

  Listy dzieci znajdują się w sekretariacie szkoły. Prosimy Rodziców dzieci   5 – letnich o sprawdzenie przynależności dziecka do grupy przed zakupieniem podręczników i wyprawki szkolnej.

  GRUPA I

  4,5 –  latki (p. A. Brysiak)

  podręczniki: 4 – latki – pakiet „Trampolina czterolatka” –  wyd. PWN

                         religia 4-latki –  „Świat dziecka Bożego” – wyd. Jedność

                         5 – latki –  pakiet „Trampolina pięciolatka” – wyd. PWN

                           religia 5-latki –  „Spotkania dzieci Bożych" – wyd. Jedność

                         

  Wyprawka

  1. Kredki świecowe i ołówkowe (Bambino)

  2. Flamastry grube

  3. Bloki: rysunkowy, techniczny, techniczny kolorowy (A3)

  4. Papier kolorowy, papier kolorowy samoprzylepny

  5. Farby plakatowe i akwarele (Astra), fartuszek do zajęć plastycznych

  6. Pędzle szczecinowe – gruby i cienki

  7. Plastelina

  8. Klej w sztyfcie i tubce, klej „Magic”

  9. Brystol - 1szt (kolor)

  10. Nożyczki

  11.Strój do gimnastyki (koszulka i spodenki w woreczku z materiału)

  12.Ołówek , gumka, temperówka (duży i mały otwór), teczka papierowa 13.Notesik

  14. Ręcznik papierowy

  15.Bibuła- 2szt (kolor dowolny)

  16.Koperty-5szt

  17.Obuwie zmienne / w worku z materiału/

  18.Kubek plastikowy na herbatę, paczka herbaty, 1 kg cukru, podkładka do śniadania

   

  GRUPA II

  6,5 – latki (p. M. Dworniczak)

  podręczniki: 6 i 5 – latki – „Kolorowy start z plusem” – wyd. MAC

                          religia – 5-latki "Spotkania dzieci Bożych" – wyd. Jedność

                         religia – 6-latki "Kocham dobrego Boga" – wyd. Jedność

  Wyprawka

  1. Kredki świecowe i ołówkowe – bambino
  2. Flamastry
  3. Bloki: rysunkowy, techniczny, rysunkowy kolorowy i techniczny kolorowy
  4. Papier kolorowy
  5. Farby plakatowe
  6. Pędzle szczecinowe – gruby i cienki
  7. Plastelina
  8. Klej w sztyfcie i tubce
  9. Brystol –  1 szt. (kolor)

  10. Bibuła – 1 szt. (kolor dowolny)
  11.  Nożyczki ostre – 1 szt.

  12. Strój do gimnastyki /koszulka i spodenki w woreczku z materiału/

  13. Ołówek ( 3 sztuki), gumka, temperówka, teczka papierowa, zeszyt 16 – kartkowy do kontaktów z rodzicami
  14.  Ręcznik papierowy, chusteczki higieniczne „wyciągane”

  15. Obuwie zmienne / w worku z materiału/

  16. Kubek plastikowy na herbatę (nie może być ceramiczny ani szklany), paczka herbaty, 1 kg cukru, podkładka do śniadania,  śniadaniówka

   

  Wszystkie rzeczy dzieci proszę podpisać.

  data dodania: 2017-07-08

Strona: 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677