CERTYFIKATYAktualności

 • Szybki światłowodowy Internet w strzeleckiej szkole

  W Szkole Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego zakończył się pierwszy etap prac pod budowę nowoczesnej telekomunikacyjnej linii światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” finansowanego
  ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

  Nowecyfrowe technologie wkraczają w nasze życie,  pozwalającna lepszą komunikację ze światem zewnętrznym, umożliwiając nam korzystanie z nowych cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych. Program„PolskaCyfrowa” otwiera nowe perspektywy rozwoju kompetencji cyfrowych wśród uczniów szkoły w Strzelcach. Szybki Internet dostępny był dotychczas jedynie w dużych aglomeracjach miejskich z uwagi na niską opłacalność inwestowania operatorów w tereny słabo zaludnione. Budowa sieci światłowodowej jest podstawą do odbioruszerokopasmowego Internetu o symetrycznej przepustowości 100/100 Mb/s, który zapewni nam Państwowy Instytut BadawczyNASK dzięki finansowaniu przez program publicznej sieci telekomunikacyjnej Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE).Dodatkowo oprócz bezpłatnego superszybkiego Internetu szkoła będzie miała zapewnione wielopoziomowe usługi bezpieczeństwa sieci stacjonarnych i sieci bezprzewodowej funkcjonującej w placówce. Oznacza to, że zasadnicze funkcjonalności usług bezpieczeństwa będą realizowane w centralnych węzłach sieci OSE. Ponadto szkole udostępnione zostanie oprogramowanie pozwalające na monitorowanie zachowań użytkowników w sieci, a dzięki zastosowaniu innowacyjnych algorytmów wykorzystywanych przez wspomniane aplikacje, nauczyciele będą mogli otrzymywać powiadomienia o wszelakiego rodzaju aktywnościach ucznia niosących ze sobą niebezpieczeństwo.

  data dodania: 2019-10-02

 • Wybory do Samorządu Uczniowskiego

  W poniedziałek, 30 września, w naszej szkole odbyły się wybory uzupełniające do Rady Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie klas I-VIII mogli zagłosować na jednego z jedenastu zgłoszonych kandydatów, którzy wcześniej podzielili się swoimi pomysłami na szkolne życie wszystkich uczniów. Zorganizowano lokal wyborczy z prawdziwą urną, komisją wyborczą i kartami do głosowania, a frekwencja wyniosła 100 % ( wszyscy uczniowie obecni w tym dniu). W wyniku wyborów do Rady SU dołączyli:

  • Szymon Manijak   klasa VI
  • Klaudia Woźna     klasa Vb
  • Paweł Downar      klasa IV

  Zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

  data dodania: 2019-10-02

 • Włącz się w języki –bądź online

  We wrześniu 2019 r. w naszej szkole realizowaliśmy projekt edukacyjny „Włącz się w języki – bądź online!”. Celem tej inicjatywy było ukazanie różnorodności językowo-kulturowej naszego kontynentu oraz wspieranie nauki języków obcych. Adresatami tego przedsięwzięcia byli uczniowie naszej szkoły. Każda klasa realizowała zadania wynikające
  z projektu, tym samym przygotowywała się do szkolnych obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych, które miały miejsce 26 września. Wówczas, w holu szkoły, odbyła się wystawa materiałów wypracowanych przez wszystkie klasy, połączona z prezentacją zadania konkursowego oraz pokazem talentów dziecięcych.  W tym roku jury nagrodziło klasę III wraz z wychowawczynią p. Beatą Moskal. Klasa III zachwyciła oryginalną i pomysłową formą ukazania Holandii, wykonując piękne wiatraki pośród kolorowych tulipanów.

  Ponadto, w tym dniu, uczniowie, jak i nauczyciele, mieli możliwość zaprezentowania i promowania umiejętności i talentów językowych, porozumiewając się w językach europejskich na przerwach, jak i podczas lekcji, a także poszerzenia i sprawdzenia swej wiedzy z zakresu edukacji europejskiej.

  data dodania: 2019-10-02

 • W świecie cyfryzacji - warsztaty z programowania

  W piątek, 27 września,  uczniowie klasy czwartej i piątej Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach wzięli udział w warsztatach  dotyczących programowania. Zajęcia przeprowadzone zostały przez profesjonalnych programistów.   Dzieci  same mogły programować roboty i  rozwiązywać łamigłówki cyfrowe.  Nasi podopieczni przekonali się, że programowanie to kompetencja przyszłości i świetna zabawa.

  Zajęcia były dla uczniów dużym urozmaiceniem i atrakcją,  rozwijały umiejętności logicznego myślenia, intuicję i wyobraźnię. Całość przedsięwzięcia odbywała się pod czujnym okiem przedstawicieli  Ministerstwa Cyfryzacji, którzy również zawitali w murach naszej szkoły.

  Warsztaty  zostały ufundowane w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechnienia korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK.

  data dodania: 2019-09-29

 • Dni dobrego wychowania/zachowania w kl. II

  Dzień 27 września, w kl. II był Dniem prawdy. Drugoklasiści witali wszystkich, zamiast tradycyjnego „dzień dobry”, okrzykiem „Mów prawdę!”. Na zajęciach dyskutowali i zastanawiali się nad problemem: Uczciwie i sprawiedliwie, czyli czym może grozić plotka i kłamstwo.

  Do obchodów tego dnia dzieci przygotowywały się przez miesiąc wspólnie z wychowawczynią na lekcjach i ze swoimi rodzicami, którzy pomagali im wykonać emblematy, obrazki i napisać hasła promujące prawdomówność lub ostrzegające o konsekwencjach kłamstwa/plotki. Podczas zajęć przeplatanych różnymi zabawami integracyjnymi, każdy miał sposobność wypowiedzenia się na temat swoich prac wykonanych w domu. Nagrodą za podjęcie się w/w zadań dodatkowych była śniadaniowa niespodzianka od rodziców – wesołe kanapki z czymś, co symbolizowało prawdziwość uczuć rodzica do jego dziecka. Pomysłowość mam i tatusiów była ogromna, a niespodzianki wywoływały zdziwienie, radość i gromki śmiech dzieciaków.

  Piątkowy Dzień prawdy był pierwszym takim dniem, realizującym zadania i działania z klasowego projektu wychowawczego, który opracowała dla swoich uczniów i wdrożyła w b. r. szk. wychowawczyni kl. II – p. Joanna Kubicka. Projekt ten, skierowany do wszystkich drugoklasistów,jest ściśle skorelowany z zadaniami oraz działaniami ujętymi w „Klasowym planie pracy wychowawczo-profilaktycznej” opracowanym na podstawie „Szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego”, oraz z treściami podstawy programowej (głównie z edukacji społecznej i zdrowotnej).

  Wykonanie projektu polegać będzie na organizacji raz w miesiącu tzw. Dnia dobrego wychowania/zachowania, w przygotowaniu którego aktywny udział będą mieli przede wszystkim rodzice uczniów (i inni  chętni członkowie ich rodzin), a także ich młodsi oraz starsi koledzy ze szkoły. Planuje się, żeby niektóre dni przeprowadzone były w formie warsztatowej z udziałem w/w podmiotów. Celem głównych tego przedsięwzięcia jest uaktywnienie uczniów i ich rodziców w procesie wychowawczym i podniesienie jego efektów.

  Wychowawczyni kl. II serdecznie dziękuje wszystkim rodzicom za przygotowanie dzieci do obchodów Klasowego dnia prawdy i niespodzianek dla nich, za zaangażowanie
  i gratuluje pomysłowości twórczo-kulinarnej.

  data dodania: 2019-09-29

 • Europejski Tydzień Sportu

              Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.
              Po raz kolejny włączyliśmy się w obchody tego wydarzenia. W tym roku zorganizowany został bieg sztafetowy (27.09.19 r.) z udziałem uczniów zarówno klas młodszych, jak i starszych. Mimo, iż forma biegu była zabawą, zachęceniem do podejmowania  aktywności ruchowej  to uczestnicy biegu sztafetowego i kibice stanęli na wysokości zadania. Rywalizacja biegaczy oraz głośny doping pozwolił na udział w dobrej zabawie.  

  data dodania: 2019-09-29

 • DOLNOŚLĄSKI FINAŁ JESIENNYCH BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH KRZYŻOWA 2019

                            W dniu 26.09.2019 r.  osiemnastu uczniów z  klas IV- VII  wzięło udział w  Dolnośląskim Finale Jesiennych Biegów Przełajowych, które odbyły się po raz kolejny w Krzyżowej. Organizatorem biegów były m. in.  Dolnośląskie  Zrzeszenie LZS we Wrocławiu, Powiatowe Zrzeszenie LZS w Świdnicy oraz Starostwo Powiatowe
  w Świdnicy.  Jak co roku na starcie stanęło wielu młodych biegaczy zgłoszonych przez szkoły, stowarzyszenia sportowe, LZS - y, UKS – y. Kilku naszym  biegaczom udało się zająć punktowane miejsca ( do 20 miejsca) uwzględniane do klasyfikacji gmin i powiatów, a byli to Wojciech Kowala z klasy 5a, Szymon Manijak z klasy 6 oraz Norbert Łużny  z klasy 7. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie, wolę walki oraz reprezentowanie szkoły i gminy.

  data dodania: 2019-09-29

 • Projekt pt.: Rozwijamy kompetencje kluczowe w Gminie Marcinowice

  Na początku września ruszył w naszej szkole projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Dokładny wykaz zajęć oraz czas ich realizacji można znaleźć w zakładce "Dokumenty do pobrania" (kliknij tutaj)

  data dodania: 2019-09-25

 • Opieka zdrowotna nad uczniami

  Zgodnie z art. 7. ust. 3. ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 r.. , poz. 1078), uprzejmie informujemy, że w Szkole Podstawowej  im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach świadczona jest na rzecz uczniów opieka zdrowotna przez NZOZ „AGA-MED”, 58-123 Strzelce 36a. 

  W ramach opieki zdrowotnej świadczone są:

  ü  świadczenia w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego,

  ü  świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia szkoły podstawowej nie dłużej niż do 18. roku życia,

  ü  profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia szkoły podstawowej nie dłużej niż do ukończenia 19. roku życia, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

  Opieką objęci są wszyscy uczniowie szkoły. Niemniej Rodzicom uczniów przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa w ust.2. art. 7 w/w. ustawy, złożonego w formie pisemnej.

  data dodania: 2019-09-25

 • Mamo tato pożegnaj ze mną lato…- integracyjny festyn rodzinny

              W piątkowe popołudnie, dnia 20 września odbył się w naszej szkole integracyjny festyn rodzinny pod hasłem – Mamo, tato, pożegnaj ze mną lato, bo dynia z ziemniakiem trzyma z każdym uczniakiem i przedszkolakiem. Ta letnio-jesienna impreza środowiskowa była inicjatywą Rady Rodziców i zorganizowana została przez Rodziców we współpracy ze wszystkimi pracownikami naszej szkoły. Szkolną koordynatorką tego przedsięwzięcia była Pani Joanna Zawada.

              Festyn rozpoczął się programem artystycznym najmłodszych dzieci, które z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka uhonorowane zostały specjalnymi medalami, upominkami i gromkimi brawami widzów. Swoje umiejętności śpiewno-taneczne zaprezentowali też pierwszoklasiści – absolwenci oddziału przedszkolnego. Dzieci do występów przygotowały ich wychowawczynie, Panie: Gabriela Kukuła, Ewa Kuźniar i Anna Franków.

              Na festynie dzieci/uczniów i gości czekało wiele atrakcji: malowanie twarzy, jazda na kucyku, zabawy sprawnościowe, zabawy na dmuchanym zamku, zabawa fantowa, kiermasz taniej książki, kram z zabawkami i balonami, prezentacja wozu strażackiego OSP z Tworzyjanowa, Zumba. Uczestnicy naszego festynu mieli również okazję podziwiać wystawę prac konkursu pod hasłem „Dynia – królową warzyw”. Inicjatorką i organizatorką tego przedsięwzięcia była Pani Marta Kondzior.

  Uczestnicy festynu mogli gościć się w kawiarence przygotowanej przez Rodziców i pokosztować m.in.: zupy z dyni, curito, hamburgerów, popcornu, ziemniaczanych przysmaków (spiralek i frytek), różnych słodkich wypieków.

              Na naszych wychowanków czekała też nie lada niespodzianka – zewnętrzna siłownia,  której otwarcia dokonali: wójt Gminy Marcinowice – Pan Stanisław Leń, przewodniczący Rady Gminy – pan Artur Fiołek, dyrektor szkoły – Pani Joanna Mazanka, radne Gminy – Pani Stanisława Gerus i Zofia Hatala, Inspektor Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Oświaty Pani Dagmara Gorlowska oraz proboszcz parafii Strzelce – ks. Marcin Czchowski, który dokonał również poświęcenia obiektu.  Szkolne miejsce rekreacji dla dzieci i młodzieży powstało w ramach rządowego Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

  Składamy serdecznie podziękowanie za podarowanie uczniom tego wyjątkowego miejsca aktywnego wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych i po zajęciach szkolnych.

  Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację naszej szkolnej imprezy integracyjnej oraz życzymy pięknej złotej jesieni.

  data dodania: 2019-09-22

Strona: 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182